Tratăm

După capturare animalele sunt consultate, diagnosticate, tratate iar în ultima fază, dacă indivizii s-au recuperat coresunzător vor fi eliberați.